VOOR WIE

Mijn klanten zijn werkgevers die het belangrijk vinden dat er een veilig, integer en productief werkklimaat heerst.
De kracht van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken.

De omgang met elkaar, de communicatie en de wijze van leidinggeven zijn hierbij cruciaal.
Ongewenst gedrag en misstanden doen grote schade aan medewerkers en de organisatie en dat is wat mijn klanten willen voorkomen door een goed beleid.

Naast een goed beleid is de samenwerking met een extern en onafhankelijk Vertrouwenspersoon een belangrijk onderdeel om de psychosociale arbeidsbelasting te beperken (PSA).

De bedrijven/ organisaties waar ik mee samenwerk hebben ervoor gekozen om mij als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit (VP OO + VP I) in dienst te nemen.

Deze werkgevers onderschrijven dat ik als Vertrouwenspersoon op de volgende manier aan het werk ga binnen de organisatie/ bedrijf. Voor deze klanten (werkgevers) heb ik veel respect en met hen wil ik graag mee samenwerken.

Als extern en onafhankelijk Vertrouwenspersoon ben ik een aanspreekpunt voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires die behoefte hebben aan een vertrouwelijke gesprek.

Ik luister en geef ondersteuning, begeleiding/ coaching bij problemen op verschillende terreinen die werk gerelateerd zijn:

  • Seksuele intimidatie
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Geweld/ agressie

Afhankelijk van de keuze van de werkgever en het beleid kan ik ook zaken begeleiden die betrekking hebben op Integriteit.

Voor leidinggevenden en interne vertrouwenspersonen kan ik een sparringpartner zijn. Hierbij kan ik gevraagd en ongevraagd advies geven.
Via mijn netwerk bij van Oss&Partners en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen ben ik het bezit van een ‘doortimmert beleid’.